Ako vám môžeme pomôcť

Konzultácie

KONZULTÁCIE

Kontaktujte nás. Poradíme vám a dohodneme termín konzultácie. Poskytujeme liečbu v rámci najnovších poznatkov vedy a výskumu 21.storočia . Poskytujeme liečbu konzervatívnu , aj chirurgickú prostredníctvom skúsených lekárov. Kontaktujte nás a naše dámy na recepcii vam dohodnú termín priamo na klinike alebo ak je to možné aj online.
Terapie a operácie

TERAPIE A OPERÁCIE

Ak vám už bola doporučená konkrétna operácia alebo terapia a ste už rozhodnutí ju podstúpiť kontaktujte nás a my s vami dohodneme termín na konzultáciu s lekárom, ktorý zákrok vykonáva. On Vám vysvetlí operačný postup , riziká a následnú liečbu s rekonvalescenciou a my si s vami rovno môžeme dohodnúť aj termín operácie .

Ochorenie srdca a obehu je najčastejšou príčinou úmrtí v Európe a na Slovensku. Predovšetkým je to infarkt myokardu a ischémia (nedokrvenosť orgánov). Najčastejším ochorením populácie na Slovensku je arteriálna hypertenzia (vysoký krvný tlak). Neliečený alebo nedostatočne liečený vysoký krvný tlak vedie k ďalším ochoreniam obličiek, srdcovým alebo mozgovým príhodám (infarkt, mŕtvica). Naša ambulancia je vybavená najmodernejším elektrokardiografickým prístrojom od spoločnosti GE a radom ďalších prístrojov za účelom zhodnotenia stavu srdca a obehového aparátu. 

V našej klinike v rámci kardiologickej ambulancie dbáme na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Včasné odhalenie problémov srdca a cievneho obehu je dôležité v súčasnej hektickej dobe plnej rôznych stresových faktorov. Ide nám o zdravie aj tých, ktorí prekonali srdcovú príhodu. Týchto pacientov dôsledne sledujeme, kontrolujeme ich stav, optimalizujeme ich liečbu a prinášame individuálny prístup pri liečbe. 


DSC_0455.jpg

AMBULATNÉ VYŠETRENIA

Echokardiografia  - 30min
Vyšetrenie srdcovej činnosti, posúdenie srdcového svalu, jeho obalu (osrdečníka), stavu činnosti srdcových chlopní zásobovanie krvi srdcového svalu.

Zážťažové EKG -  30min
Záťažový test prostredníctvom ergometria so stupňujúcou sa záťažou s EKG monitoringom ako aj sledovaním tlaku a pulzu.

Stresová echokardiológia  - 60min
Záťažové vyšetrenie srdcového svalu s posúdením pohyblivosti srdcových stien pri stupňujúcej sa záťaži s cieľom posúdenia prekrvenia jednotlivých regiońov srdcového svalu za účelom vylúčenia alebo potvrdenia ischémie.

USG vyšetrenie žíl dolných končatín
Jedna končatina - 30 min, Obidve - 60 min

Ďalšie ambulatné vyšetrenia  - 15min
USG vyšetrenie krčných tepien, 24-hodinový EKG záznam (EKG holter), 7 – dňový tlakový Holter, 24-hodinový tlakový Holter, Analýza zdravotného stavu, ochorenia v rámci vnútorného lekárstva a kardiológie, konzultácia zdravotného stavu, Preventívne kardiologické vyšetrenie 


KOMPLEXNÉ KARDIOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Komplexné kardiologické vyšetrenie I.
Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, Echokardiografia, EKG, Záťažové EKG/Stresová Echokardiografia - voliteľné 

Komplexné kardiologické vyšetrenie II.
Krvné odbery (krvný obraz, biochémia vrátane lipidového spectra), Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, Echokardiografia, EKG, Záťažové EKG/Stresová Echokardiografia - voliteľné

Rozšírené kardiologické vyšetrenie
Krvné odbery (krvný obraz, biochémia vrátane lipidového spectra), Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, Echokardiografia, EKG, Záťažové EKG/Stresová Echokardiografia - voliteľné, EKG-Holter, Duplex krčných tepien

 

Ozvite sa nám