MUDr. Zoltán Csendes

MUDr. Zoltán Csendes

ORL - otorinolaryngológia

Pôsobí na klinike: Mediklinik Most pri Bratislave, Mediklinik Levice
Prax: 26 rokov
Jazyky: Slovensky, Maďarsky, Anglicky, Nemecky, Rusky

Vzdelanie:                               

 • 1994    ukončenie JSLK UK Martin
 • 1998    kvalifikačná atestácia 1. stupňa  ORL
 • 2001   Certifikát   Audiológia

Prax: 

 • 2000    založenie súkromnej ambulancie ORL
 • 2005    Založenie a konateľ centra jednodňovej chirurgie -  MEDIKLINIK Levice
 • 2017   Založenie  2. kliniky MEDIKLINIK  v Moste pri Bratsislave

Školenia:                                  

 • disekcia spánkovej kosti a chir. Stredného ucha
 •  septoplastika a endoskopická chir.PND ,slzných ciest
 • endonazálna  endoskopická chir.
 •  Audioprotetika
 •  septoplastika a endoskopická chir.
 • audioprotetický kurz
 •  VII: kurz septorhinoplastika a endoskopická chirurgia PND                                              
 •  praktický kurz v neuro-otológiii II.                                             
 • I. kurz ambulantnej rhinoendoskopie                                               
 •  Praktický kurz Neuro – otologie 2008                                              
 •  kurz endoskopickej chir. Nosa a PND, slzných ciest a orbít                                                
 •  Advanced FESS course – Florida / workshop/                                               
 •  Endoskopic sinus surgery  in Wiesbaden                                                
 • Akadémia  nosa                                            
 • Pravidelná účasť na  celoslovenských , československých a svetových kongresoch  ORL
 • Aktívna účasť  na kongresoch a školeniach  ORL

Člen  :   

 • Slovenskej lekárskej kmory
 •  Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie    
 •  Chirurgie  hlavy a krku    
 •  Neštátnych ORL lekárov 

Referencie


Kontakty


Most pri Bratislave - Pri Tureckom kopci 5
Levice - 29. Augusta 2


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425