MUDr. Peter Rexa

MUDr. Peter Rexa

Ortopédia

Pôsobí v klinike: Mediklinik Most pri Bratislave, Mediklinik Levice
Prax: 18 rokov
Jazyky: anglicky, nemecky

Vzdelanie:

 • 1997 – 2002 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
 • 2008 - Atestácia v odbore ortopédia

Prax:

 • 2002 - 2003 Chirurgické oddelenie NsP Ružomberok – sekundárky lekár
 • 2003 – 2004 Neurochirurgické oddelenie ÚVN SNP Ružomberok – sekundárny lekár
 • 2004 – 2008 Traumatologicko-ortopedické oddelenie ÚVN SNP Ružomberok – sekundárny lekár
 • 2008 – 2008 Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie NsP sv. Lukáša Galanta- sekundárny lekár-ortopéd.
 • 2008 – súčasnosť -  Ortopedická ambulancia, Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec – lekár-špecialista
 • 2008 – 2019 Ortopedické oddelenie NsP Topoľčany – lekár-špecialista
 • 2012 – sučasnosť -  Avelane clinic, Nitra, lekár špecialista

Špecializácie a certifikáty:

 • 2004 -  Certifikát v neurotraumatológii
 • 2007 -  IOF Osteoporosis Diagnosis Course, with Densitometry Certification
 • 2008 -  USG v diagnostike a skríningu vývojovej dysplázie bedrového kĺbu Novorodencov
 • 2011 - 2012  - Musculosceletal ultrasound course - basic, advanced

Kontakty


Most pri Bratislave - Pri Tureckom kopci 5
Levice - 29. Augusta 2


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425