Sme Mediklinik, jedna z prvých firiem na Slovensku, ktorá poskytuje jednodňovú chirurgiu vo všetkých chirurguických oboroch. Od nášho počiatku v roku 2004 ubehlo už mnoho rokov. Za ten čas sme spolupracovali nielen s poprednými odborníkmi z celého Slovenska, ale aj okolitých krajín akími je Česká republika, Rakúsko či Maďaťsko. Dôvera našich pacientov v naše služby vyústila do vyše 3000 operačných výkonov ročne a veríme, že je výsledkom našej vynikajúcej strarostilovsti o všetky ich potreby. 

Na počiatku sme mali víziu. Chceli sme poskytovať zdravotné služby, ktoré budú porovnateľné s takou krajinou akou je Švajčiarsko. Nás príbeh ukázal, že je to možné. Dokázali sme, že služby nezávisia na krajine ani na peniazoch, ale na naplňovaní potrieb pacientov. Na správnyh lekároch, ľudskom prístupe a príjemnom prostredí. 

Ďakujeme za vašu dôveru. Sme tu pre vás.

Lekári

Kontakty


Adresa, Bratislava

Adresa, Levice


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425