MUDr. Ján Siváček

MUDr. Ján Siváček

ORL - Otorinolaryngológia

Pôsobí v klinike: Most pri Bratislave, ORL klinika, UN Bratislava
Prax: 21 rokov
Jazyky: anglicky, nemecky, rusky

Predstavenie:

 • 1984-1989 Gymnázium, Považská Bystrica 
 • 1989-1995 Lekárska Fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, odbor: všeobecné lekárstvo 
 • 1998 špecializácia 1. stupňa z otorinolaryngológie
  2005 Európska atestácia z otorinolaryngológie ( Špecializácia v súlade s Prílohou C, Smernice Rady 93/ 16/ EHS v znení neskorších právnych aktov Európskych spoločenstiev)

Prax:

 • 1995-1997 NsP Považská Bystrica - lekár               
 • 1997- doteraz Univerzitná Nemocnica Bratislava ORL klinika - lekár špecialista
 • 2010- doteraz   Interklinik s.r.o. - primár ORL

 

Školenia :

 • 1997 Workshop použitie laseru v  chirurgii hlavy a krku pre odborných lekárov ORL, plastickej chirurgie, alergológie  a foniatrie. Prof. Behbehani, Prof. Feyh Arabellaklinik, Munchen, Nemecko 
 • 1998 1. demonštračný kurz endoskopickej chirurgie prinosových dutín. Prof. Vokurka ORL klinika  VN Hradec Králové a ORL oddelenie UVN Ružomberok 
 • 1999 1. demonštračný kurz septorinoplastiky. Prof. Sherris, ORL klinika  Mayo Klinik USA a ORL oddelenie UVN Ružomberok 
 • 1999 6. Európsky kurz mikrochirurgie ucha. ORL klinika  Univerzitnej  nemocnice Wurzburg, Nemecko 
 • 2001 ŠM v rekonštrukčnej chirurgii nosa. SPAM ( Slovenská Postgraduálna Akadémia Medicíny) Bratislava
 • 2005 Atestačná práca ku európskej atestácia z otorinolaryngológie: Funkčná septotinoplastika naše skúsenosti
 • 2007 Akadémia nosa. SSO a MEDIFORUM, Podbanské
 • 2007 Práca z odborného minima ku PhD: Diferenciálna diagnóza medzi rôznymi    typmi chronickej rinosinusitídy v etiologickom, histologickom a klinickom obraze

Referencie


Kontakty


Adresa, Bratislava

Adresa, Levice


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425