Miss SR 1993 a populárna redaktorka STV, Karin Majtánová, odporúča Mediklinik

Mediklinik je oficiálnym partnerom a poradcom Kliniky Krásy magazínu "O Žene", ktorý je spoločným projektom portálu Zoznam.sk a denníka Pravda.

Ohlasy klientov

Snahou Mediklinik je poskytovanie čo najlepších služieb našim klientom. Za týmto účelom sme vypracovali dotazník, pomocou ktorého zbierame informácie o spokojnosti našich klientov, respektívne o tom, s čím počas pobytu v našej klinike neboli spokojní. Každý klient má pred opustením kliniky možnosť vyjadriť svoj názor pomocou tohto dotazníka.

Výsledky

K našej radosti, nezaznamenali sme zatiaľ ani jediný negatívny ohlas od našich klientov.  Väčšina klientov je buď veľmi spokojná alebo spokojná s našimi službami.  V nasledujúcich grafoch znázorňujeme výsledky nášho prieskumu za posledný štvrťrok na vzorke 247 správne vyplnených dotazníkov:

Okrem spokojnosti so starostlivým a profesionálnym prístupom lekárov a sestričiek si klienti najviac pochvaľujú čistotu  ako aj skôr rodinné prostredie, ktoré im nepripomína zdravotnícke zariadenie.

Samozrejme nájdu sa aj nedostatky, ktoré nám naši klienti vytýkajú. My sme im za každú kritiku vďační, lebo nám pomáhajú tieto nedostatky odstrániť a zlepšiť naše služby. Príklady nespokojnosti:

  • Chýba zvonček na izbe: už sú v každej izbe namontované
  • Málo televíznych kanálov: už sme namontovali káblovú televíziu
  • Problémy nájsť kliniku pre cezpoľných: už sme namontovali informačné tabule, aj keď byrokracia a neprajníci nám nedovoľujú ich osadiť na optimálnych miestach; odporúčame si tiež presne preštudovať polohu kliniky v rubrike „Kontakty“, kde je nainštalovaná mapa Google Earth s červenou zástavkou pri polohe kliniky (stačí kliknúť na mapu)

Exempláre dotazníkov (zadná strana – z dôvodov diskrétnosti nemôžeme zobraziť prednú stranu s osobnými údajmi našich klientov)

Vaše otázky a postrehy môžete kedykoľvek poslať na našu emailovú adresu info@mediklinik.sk. Ďakujeme.